Aίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων »

Εισαγωγή στοιχείων

ΕΠΩΝΥΜΟ *
ΟΝΟΜΑ *
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ *
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΦΥΛΟ *
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Πληκτρολογήστε την ημερομηνία γεννησης σας με τη μορφή: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ (π.χ. 12/11/2001) και πατήστε το πλήκτρο enter
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ *
ΑΦΜ *
ΔΟΥ *
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ *
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ *
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ *
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ *
ΠΟΛΗ *
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ *
ΧΩΡΑ *
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ *
EMAIL *
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ *
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ *
ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. *
 • File
Σε περίπτωση που έχετε παραπάνω απο ένα δικαιολογητικά σε κάποιο πεδίο θα πρέπει να τα υποβάλλετε 'ολα μαζί σ ενα ενιαίο αρχείο.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ *
 • File
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • File
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *
 • File
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β2 *
 • File
Σε περίπτωση που έχετε παραπάνω απο ένα δικαιολογητικά σε κάποιο πεδίο θα πρέπει να τα υποβάλλετε 'ολα μαζί σ ενα ενιαίο αρχείο.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
 • File
Σε περίπτωση που έχετε παραπάνω απο ένα δικαιολογητικά σε κάποιο πεδίο θα πρέπει να τα υποβάλλετε 'ολα μαζί σ ενα ενιαίο αρχείο.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 • File
Σε περίπτωση που έχετε παραπάνω απο ένα δικαιολογητικά σε κάποιο πεδίο θα πρέπει να τα υποβάλλετε 'ολα μαζί σ ενα ενιαίο αρχείο.
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
 • File
Σε περίπτωση που έχετε παραπάνω απο ένα δικαιολογητικά σε κάποιο πεδίο θα πρέπει να τα υποβάλλετε 'ολα μαζί σ ενα ενιαίο αρχείο.
ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • File
Σε περίπτωση που έχετε παραπάνω απο ένα δικαιολογητικά σε κάποιο πεδίο θα πρέπει να τα υποβάλλετε 'ολα μαζί σ ενα ενιαίο αρχείο.
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ *
 • File
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • File
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ *
ΑΠΟ ΠΟΥ ΜΑΘΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ *
ΕΑΝ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ/ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΠΟΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ *
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ *
Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ *

Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679) τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018. Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, προβήκαμε σε ανανέωση των όρων που διέπουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Οι βασικές αλλαγές αφορούν στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679).

1. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Κατά την υποβολή αιτήσεων συλλέγονται, διατηρούνται και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των αιτούντων. Τα ακριβή δεδομένα που συλλέγονται είναι τα ζητούμενα από την ως άνω αίτηση .

2. Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς: Υποβολή και αξιολόγηση αιτήσεων . υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση και αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων στην οποία και θα διαβιβαστούν τα στοιχεία των αιτήσεων. Διαβίβαση στοιχείων . Για τους υποψηφίους, τα στοιχεία των αιτήσεών τους θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό του Τμήματος. Ο σκοπός της διαβίβασης αφορά στην ακαδημαϊκή διαχείριση των φοιτητών του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού. Επεξεργασία αναγκαία για τη διασφάλιση έννομου συμφέροντος. Τα δεδομένα που υποβάλλουν οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι στο Πληροφοριακό Σύστημα θα διατηρούνται και θα επεξεργάζονται στο βαθμό που απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

3. Χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων Τα προσωπικά δεδομένα των επιτυχόντων διατηρούνται επ’ αόριστον. Οι αιτήσεις των υποψηφίων που δεν έγιναν δεκτοί διαγράφονται/καταστρέφονται μετά την πάροδο ενός (1) ακαδημαϊκού έτους.

4. Δικαιώματα χρηστών. Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διασφαλίζει τα δικαιώματα των υποψηφίων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και φροντίζει την διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων τους.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν: πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας, διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, φορητότητα των δεδομένων τους, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την απευθείας αποστολή τους σε τρίτο, να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας τους για τη διαμόρφωση του προφίλ τους. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής τους.

Τέλος, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, 2106475600).