Αίτηση για Πρακτική Άσκηση ΠΜΣ ΑΜΕΑ

Εισαγωγή Στοιχείων

Data

Επώνυμο *
Όνομα *
Όνομα πατρός *
Διεύθυνση κατοικίας *
Αριθμός φοιτητικού μητρώου *
Κινητό τηλέφωνο *
ΑΦΜ *
ΔΟΥ *
Αριθμός ταυτότητας *
Ειδικότητα (πρώτο πτυχίο) *
Χρονικό διάστημα (έναρξη της σύμβασης ΠΑ)
Χρονικό διάστημα (λήξη της σύμβασης ΠΑ)
Επωνυμία φορέα ΠΑ *
Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου φορέα ΠΑ *
τηλέφωνο υπευθύνου φορέα ΠΑ *
Email υπευθύνου φορέα ΠΑ *
Αντικείμενο απασχόλησης ΠΑ *